Programma en auteursrechten

Programma en auteursrechten

Elke kabelexploitant moet rechten regelen om programma’s over zijn net te mogen verspreiden. Dit geldt niet alleen voor grote netten met vele duizenden abonnees, maar ook voor de hele kleine met enkele honderden aansluitingen of zelfs minder. Auteurswet en Wet op de naburige rechten stellen namelijk als voorwaarde voor distributie dat een kabelexploitant toestemming heeft van de verschillende rechthebbenden. Voor elk programma zijn er verschillende rechthebbenden, zoals omroepen, beheerorganisaties en soms individuele personen.

Verspreiding van programma’s zonder die toestemming is niet alleen illegaal, maar brengt bovendien grote financiële risico’s met zich mee. In het verleden zijn schadeclaims van tienduizenden guldens toegewezen voor het zonder toestemming verspreiden van één enkele film in een kabelnet van bescheiden omvang. Het is daarom voor iedere kabelexploitant absoluut noodzakelijk heldere overeenkomsten te sluiten met alle betrokken rechthebbenden.

Het is niet eenvoudig een goed beeld te krijgen met welke partijen een regeling getroffen dient te worden. Wanneer een omroep stelt alle rechten te bezitten, is dat voor een kabelnet nog niet voldoende. Bij een omroep zal immers wel de nodige kennis aanwezig zijn over de rechten voor uitzending via een etherzender of satelliet, maar kennis over kabeldistributie is een ander onderwerp. Deskundige hulp op het gebied van Auteursrecht is bij exploitatie van een net onontbeerlijk.

Doordat wij alle jarenlang contact hebben met de diverse rechthebbenden en voor diverse kabelexploitanten de noodzakelijk overeenkomsten hebben kunnen verkrijgen, bent u bij ons aan het juiste adres om dit ook voor uw netwerk te organiseren. Onze juristen doen u graag een voorstel.

 

 

     

Share This