Telelink Network Services

Telelink Network Services

Telelink Network Services BV is ontstaan in 1986 met als doel ondersteuning van kabelexploitanten en programma-aanbieders. Tot op de dag van vandaag worden deze activiteiten uitgevoerd, sinds een aantal jaren aangevuld met de levering van speciale producten.

Onderdeel van onze ondersteunende activiteiten is het technisch zowel als administratief beheer van kabelnetten voor het transport van zowel analoge als digitale televisie- en radiosignalen. Uiteraard horen daar ook digitale diensten bij als internet en telefonie via de kabel.

In het jaar 2000 zijn de activiteiten met betrekking tot projectontwikkeling verzelfstandigd inĀ Telelink Consultancy BV.

 

     

Share This